top of page
removable-transparent-retainers-black-container.jpg

จัดฟันแบบใส

ยิ้มสวยโดยไม่ต้องติดเครื่องมือ ถอดง่าย ดูแลง่าย ใช้ชีวิตอย่างมั่นใจ

800ef4c30f6542e513f2a0b09d58dc70.jpg

การจัดฟันแบบใสคืออะไร

รูปแบบการจัดฟันชนิดถอดได้ ใช้เครื่องมือจัดฟันแบบใส ที่ผลิตโดยบริษัท Align Technology ภายใต้เทคโนโลยีของบริษัทที่ชื่อว่า Invisalign ร่วมกับการวิเคราะห์ช่องปากด้วยเทคโนโลยี 3D ที่ออกแบบเฉพาะให้เหมาะกับสภาพช่องปากเเละฟันของคนไข้เเต่ละคน สามารถถอดใส่ด้วยตนเองได้

จัดฟันแบบใส

ยิ้มสวยโดยไม่ต้องติดเครื่องมือ ถอดง่าย ดูแลง่าย ใช้ชีวิตอย่างมั่นใจ

ข้อดีของการจัดฟันแบบใส

- ลดความเสี่ยงการบาดเจ็บ และผิดปกติของการสวมใส่
- ทำให้ลดปัญหาโรคฟันผุ และโรคเหงือกได้
- ดูแลง่าย ทำความสะอาดง่ายขึ้น
- ทำให้การเคี้ยวและการพูดดีขึ้น
- ไม่เป็นที่สังเกตเหมือนฟันธรรมชาติมากที่สุด

b3926295b9973f1025b6576488eebf5b.jpg
9e3118e10d99ca8f57728be6d99c8eae.jpg

คุณลักษณะของการจัดฟันแบบใส

เครื่องมือจัดฟันแบบใส Invisalign มีลักษณะคล้ายๆกับถาดฟันยาง สามารถถอดและใส่ได้โดยตัวคนไข้เอง โดยทั่วไปจะใช้ประมาณ 7-40 ชุด ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของเคส
จะมีการนัดพบทันตแพทย์จัดฟันทุกๆ 6-8 สัปดาห์เป็นอย่างน้อยและจะมีการเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่เมื่อครบ 2 สัปดาห์
หรือเมื่อฟันของคนไข้นั้นเคลื่อนที่ไปยังตำแหน่งที่เหมาะสม

ขั้นตอนการเข้ารับการรักษา

1. ทันตแพทย์จะทำการตรวจในช่องปาก สภาพฟัน หรือปัญหาต่างๆ ในช่องปากของผู้ที่เข้ารับการรักษา จากนั้นจะทำการวางแผนการรักษาตามลำดับ เพื่อที่จะส่งข้อมูลทั้งหมดไปยังศูนย์การรักษา
2. ขั้นตอนการจัดทำเครื่องมือ จะใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วย ทั้งในการผลิตเครื่องมือจัดฟัน และ การวางแผนการเคลื่อนตัวของฟัน

3. ทันตแพทย์จะทำการวิเคราะห์และวินิจฉัยข้อมูลทั้งหมดก่อนที่จะสรุปเป็นแบบแผนให้คนไข้ทราบถึงการรักษาต่างๆ
4. การผลิตอุปกรณ์ ตัวอุปกรณ์นี้จะมีความพอดีกับคนไข้ที่ทำการรักษาเป็นรายๆ ไป เพราะแต่ละชุดจะถูกออกแบบไม่เหมือนกัน

Invisalign-itero-scanner-13.png.webp

ค่าใช้จ่าย

invis moderate.jpg
invis comprehensive.jpg
bottom of page